ซิลลิค ฟาร์มา ยืนยัน โมเดอร์นาล็อตแรก มาแน่ พ.ย. 64  บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ได้ออกมาแถลงการณ์ เพื่อยืนยันว่าสามารถจัดส่ง โมเดอร์นาล็อตแรก จำนวน 5.6 แสนโดส ไม่เกินวันที่ 5 พ.ย. 64

โมเดอร์นา

 ซึ่งทาง ซิลลิค ฟาร์มา ยืนยัน ได้เตรียมการและความพร้อมทุกๆอย่าง สำหรับการขนส่ง เพื่อกระจายวัคซีนทันทีที่วัคซีนมาถึงประเทศไทย และได้มีการยืนยันว่าทางบริษัทฯ สามารถจัดส่งวัคซีนจำนวน 1.9 ล้านโดส ให้ประเทศไทยภายในไตรมาสสี่ ปี 2564 และ สำหรับวัคซีนอีกจำนวน 6.8 ล้านโดส ซึ่งได้ลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนกับองค์การเภสัชกรรมไปแล้วนั้น คาดว่ายังสามารถส่งมอบได้ในไตรมาสแรกของปี 2565

 

ซิลลิค ฟาร์มายืนยัน โมเดอร์นาล็อตแรก มาแน่ พ.ย. 64

นอกจากนี้ทาง แซดพี เทอราพิว ติกส์ ยังได้ยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตซีนโควิด-19 โมเดอร์น่าในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 64 เพื่อเป็นแหล่งผลิตสนับสนุนเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยบริษัทฯ กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้การขอขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตเพิ่มเติมเป็นไปอย่าราบรื่น และจะเรียนให้ทุกท่านทราบอีกครั้งเมื่อมีความคืบหน้าของการดำเนินการดังกล่าว

 

ติดตามข่าวสารและสาระดีๆเพิ่มเติมได้ที่ Bangkoktoday.net และ ที่ thaioffer.net/