ติดเน็ตบ้าน AIS Fiber ใช้เอกสารอะไรบ้าง ? คำถามยอดฮิตที่คนต้องการติดเน็ตบ้านต้องสงสังแน่นอน ถ้าต้องการติดเน็ตบ้านแล้วจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง วันนี้แอดมินจะมาบอกว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างสำหรับการติดเน็ตบ้าน AIS Fiber

 

เอกสารที่ใช้ในการติดเน็ตบ้าน AIS Fiber

ติดเน็ตบ้าน AIS Fiber ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ใช้ในการติดเน็ตบ้าน AIS Fiber แยกออกเป็น 4 แบบหลักๆ

1. เอกสารบุคคลทั่วไป

 • บัตรประชาชน
 • เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

2. เอกสารสำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือ ภพ. 20
 • เบอร์ที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล(ถ้ามี)
 • กรณีมอบอำนาจ ต้องมีเอกสารมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ

3. เอกสารพระภิกษุสงฆ์

 • บัตรประชาชน หรือใบสุทธิพระ

4. เอกสารสำหรับชาวต่างชาติ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
 • ใบอนุญาตทำงาน (WorkPermit)
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท
 • หลักฐานการอยู่ในประเทศไทย เช่น มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้าน, มีกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

 

สามารถดูขั้นตอนการติดตั้งเน็ตบ้าน AIS Fiber คลิกได้เลยค่ะ และใครที่ต้องการดูแพ็กเกจเน็ตบ้าน ราคาพิเศษสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ aisfibreonline.com